Företagande

Hjälp att hitta ett nytt jobb

Hjälp att hitta ett nytt jobb

Arbetsmarknaden är hård, det är hög konkurrens om de bra jobben och även lågavlönade jobb kan vara svår att få om du inte besitter tidigare erfarenhet i arbetsuppgifterna. Vi har en del tips som kan hjälpa dig att får en överhand på marknaden! Det perfekta CV:et Det finns idag betaltjänster som jobbar enkom med att…

Rekrytera till chefspositioner

Rekrytera till chefspositioner

Rekrytering är alltid något man bör lägga ned tid och energi i. Men när det kommer till att rekrytera någon till en chefsposition gäller det att att vara extra noga i alla stadier av processen.Den första utmaningen är att verkligen se till att veta alla ansvarsområden och arbetsuppgifter som ingår. Är det något man missar…

Lära dig valutahandel

Lära dig valutahandel

Något som kommer stark online är valutahandel, likväl som aktiehandel varit en del av den ekonomiska sfären så finns det idag möjligheten för den som så vill att handla med valuta. Det finns likheter med aktiehandeln men är ändock en stor skillnad mellan dessa. Har du viljan att lära dig valutahandel så kan du göra…

Börsnotera ditt företag

Börsnotera ditt företag

Att driva ett företag är inte alltid det lättaste och det gäller att som företagsledare kunna särskilja vad som är viktigt och nödvändigt för att få företaget att växa. Att börsnotera sitt företag innebär att man kan växa ytterligare. Att se till så att företaget växer görs inte under några månader utan det kan ta…

Ge företaget en energiboost

Ge företaget en energiboost

Något som är vanligt hos i princip alla företag är att det då och då sinar en aning i tanken hos de anställda ur ett rent kraftmässigt perspektiv. Detta kan bero på en rad olika saker och är sådant som nästan alltid går att lösa, någonting vi tänkt ägna dagens inlägg till att fördjupa oss…

Marknadsföring och presentreklam

Marknadsföring och presentreklam

Marknadsföring är en mycket viktigt del av i stort sett alla moderna företag; det är genom detta som man når ut till både nya och gamla kunder för att göra dem uppmärksam på vad man har att erbjuda. I denna artikel tänkte vi ta oss en närmare titt på detta i avseendet av presentreklam. Vad…

Företaget kan växa

Företaget kan växa

Driver du ett företag på fritiden eller har du en mindre verksamhet och känner att det finns potential för det att växa? Då kanske det är dags att leta efter en större lokal. Att välja lokal för företaget När din nuvarande lokal är för liten och inte längre fungerar eftersom ditt företag har växt är…

Effektivisera företaget

Effektivisera företaget

Idag när allt ska gå snabbt och det finns teknik som vi kan använda oss av så är det dags att titta på hur vi kan underlätta hanteringen av olika former inom kundhantering, tjänster eller produktion. Det gäller att hitta ett sätt som är driftsäkert och smidigt för alla parter att använda sig av.All diarieföring…

Flytta företaget till Stockholm

Flytta företaget till Stockholm

Att flytta företaget för med sig både positiva och negativa saker. Frågan är vilka saker som företaget lägger extra vikt på: det är oftast dessa fördelar som får övervinna eventuella nackdelar. Hyra Det är dyrare att hyra en lokal i Stockholm än en mindre ort. Det kan vara nästintill omöjligt att få en bra lokal…

Värdet av offentlig upphandling

Värdet av offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en av lag och EU-regler definierad process för hur myndigheter skall hantera större inköp av varor eller tjänster. För företag innebär detta en stor möjlighet att få stora kontrakt även om det även kan medföra lite extra arbete.Enligt en rapport från konkurrensverket gick en ”upphandlingspliktiga volymen”(mängden av inköp som behövde göras under…