Använd undersökningar

penna och frågaAtt som företagare vara insatt i trender och förändringar i samhället är mycket viktigt. Detta för att möta efterfrågan av specifika varor och tjänster men även för att möta större samhällsmässiga förändringar som i sin tur påverkar konsumentens beteenden. Till viss del får företagen in åsikter från kunder men många gånger är det övervägande negativa åsikter som förmedlas. De som är nöjda brukar vanligtvis inte höra av sig. Då är det bättre att göra olika slags undersökningar för att få ett tydligare underlag för framtida beslut. Detta både på detaljnivå och mer övergripande nivå. En väg att gå är att göra kundundersökningar. Detta då på de som redan är kunder i företaget. För att premiera de som genomför enkäten brukar det innebära att man får rabatt, en lott eller annan fördel. Kundundersökningar sker både i butik, online och via mail och telefon. Vill man vidga vyerna något kan marknadsundersökningar göras. Detta innebär att man frågar en större grupp och då alltså inte enbart de som redan är kunder. Många gånger anlitas företag som specialiserat sig på marknadsundersökningar. Vägarna att samla in åsikterna är många. En väg är att tusentals personer får göra enkäter (vilket ger dem en viss ersättning). Dessa sammanställs sedan till ett resultat som visar på generella trender och förändringar på olika marknader. Ser man till större övergripande förändringar kan mycket väl opinionsundersökningar användas. En vanlig undersökning inom denna kategori är de som genomförs för att avgöra hur många som skulle stödja de olika politiska partierna om det hade varit val. Undersökningarna kan mycket väl vara intressanta för företag också då politiska beslut ofta påverkar företagen mer eller mindre. Ett exempel är synen på ROT- och RUT-avdraget. På denna punkt skiljer sig partierna åt och skulle avdraget försvinna skulle vissa branscher påverkas väldigt mycket. Detta exempelvis städ-, bygg-, och läxhjälpsföretag.