Alternativ elförsörjning för företaget

Visste du att bristen på el gör det svårare för företag att etablera sig och växa? Och att även vårt klimatarbetet blir försvårat? Bristen på el har tvingat Sverige att importera mer el från andra europeiska länder. Klimatarbetet går då bakåt eftersom de i andra europeiska länder ofta tillverkar sin el med fossila bränslen.

Med det blir även elpriserna höjda. Istället för att använda den dyra importerade elen kan ditt företag införskaffa alternativ egen elförsörjning.

Solceller till företaget

För att bli mer hållbart kan du titta på förnybar elproduktion till företaget. Det finns tre olika källor till förnybar energi; sol-, vatten- och vindkraft. Exempelvis solceller är en vanlig källa för egenproducerad el. Solceller gör ditt företag mer klimatsmart, samtidigt som du sparar pengar i det långa loppet.

Med solceller kan din fastighet drivas helt med den egenproducerade elen. Det som blir över kan ni sedan sälja till ett elbolag, alternativt spara i ett solcellsbatteri. Fördelarna med egenproducerad el är många. Exempelvis sparar ni pengar direkt och värdet på fastigheten ökar. Dessutom behöver ni inte oroa er för den skiftande elmarknaden. Samtidigt blir er verksamhet mer klimatsmart.