Det är alltid bra med lite verktyg på arbetsplatsen

Då och då visar det sig att något behöver fixas på företaget. Det kan röra sig om en skruv som ni behöver dra åt, ett hål som ni måste borra eller en mutter som ni ska spänna. Därför är det bra att vara rätt utrustad. Oavsett företag är det alltid något som behöver ses över förr eller senare.

Viktigt att tänka på

Nuförtiden är de flesta verktyg eldrivna. Därför är det viktigt med elsäkerhet. Inom EU och i Sverige finns det vissa krav uppställda för att säkerställa säker användning av elprodukter. Leverantören måste se till att kraven uppföljs. Ni som köper verktygen kan se om de uppfyller reglerna genom att kontrollera märkningen. Bland annat behöver det finnas en CE-märkning och det ska stå vilken ström och spänning som verktyget kan kopplas till.

När det gäller större maskiner är det arbetsmiljöverket som anger vad som gäller. I detta fall är det tillverkaren som ansvarar för att maskinen uppfyller regelverket. För användarna gäller att de har den kunskap som krävs för att använda maskinen. Handhållna maskiner kan lätt leda till besvär i handleder och armar. Se därför till att undvika ensidigt arbete för länge.