Företagsstrategi inom sociala medier

Med företagsstrategi menas vägen som man ska ta för att nå företagets affärsidé och mål. Detta kan ske på flera olika plan och att utveckla en företagsstrategi just inom social media har blivit allt viktigare. Detta på grund av att allt fler använder sig av dessa kanaler för att både kommunicera med vänner, kunder och företag.Det som skiljer social media mot andra kommunikationskanaler är att här blandas reklam och tydlig information på ett sätt som inte sker i andra kanaler. Gränsen är inte ens tydlig mellan vad som är vad. Men det betyder också att man som företag ordentligt bör tänka över sin strategi för att nå det mål som är uppsatt med närvaron på bland annat Facebook, Twitter, LinkedIn osv.Några frågor man kan ställa sig är:

  • Vilken är målgruppen och var finns de?
  • Vilket budskap engagerar och skapar bättre relation till denna målgrupp?
  • Hur har vi övergripande koll på vad som sägs om företaget på nätet och vilken policy har vi för att bemöta detta?`
  • Ska det vara envägskommunikation, öppet för kommentarer eller snarare en diskussionsnivå?
  • Hur vet vi att målet är uppnått? Är det mätbart?