Hitta nyckelpersonerna till ditt företag

Personal med rätt kompetens har blivit en bristvara och det blir allt svårare att hitta personal till de kvalificerade jobben. Att rekrytera fel gör inte bara att du får en person som belastar lönekontot, det innebär också att du kan missa både intäkter och tappa befintliga kunder.Det här har länge varit känt, men enligt SvD är det först på senare tid som även de negativa ekonomiska följderna av en felrekrytering har blivit uppmärksammade. Företag och organisationer har därför insett hur viktigt det är att vara noggrann och kräsen i urvalsprocessen.

Hur ska jag göra för att rekrytera rätt?

För att hitta rätt person med rätt kompetens krävs både kunskap och erfarenhet av rekryteringsarbete, något som inte alltid finns inom företaget. Även större företag med egna HR-avdelningar börjar alltmer ta hjälp utifrån för att rekrytera rätt.Head Agent är en av de snabbast växande chefsrekryteringsföretagen i Stockholm, mycket beroende på att de har tagit rekryteringsarbetet ett steg vidare: de väntar inte på att rätt person ska dyka upp: de arbetar istället aktivt med att lokalisera och söka upp de mest attraktiva kandidaterna och har ett aktivt nätverk för att kontinuerligt vara uppdaterade på var marknadens nyckelpersoner finns.

Vanliga fallgropar

  • Det handlar inte främst om att hitta den person som ledningen vill ha, det gäller att hitta den person som företaget behöver. Det vill säga, du bör analysera vilken kompetens kandidaten ska ha just nu, men också vad denne behöver kunna på längre sikt.
  • Att rekrytera en kopia av en person som slutat är sällan lyckat då både företaget och omvärlden ständigt förändras, vilket ställer nya krav på verksamheten.
  • Ett vanligt misstag är att inte ha gjort en analys av vad du behöver både idag och i morgon. Det händer mer än en gång att analysen visar att det inte behövs någon nyrekrytering, då behovet kan lösas med befintliga personer.

Rekrytering är viktigt

Om du inte har kompetens i huset, anlita professionell hjälp. Det är en engångskostnad – en felrekrytering kan bli en mångårig kostnad.