Konkursstatisktik i Sverige

konkurs_152149322Sverige har haft en väldigt bra tid de senare åren när det kommer till företagande rent allmänt. Detta har man bland annat kunna sett på antalet konkurser som varit på nedgång ända sedan oktober 2014. Detta förändrades dock tidigare i år.Denna statistik är begränsad till svenska aktiebolag, som ju inte genomgår konkurs på samma sätt som många andra företagsformer. Det är ofta en betydligt längre och mer invecklad process. Av denna anledning är det många som använder sig av företag som Citadellet Likvidationer AB.I april 2016 bröts trenden med sjunkande antal konkurser för första gången på länge. Det ökade med sju procent jämfört med samma period från 2015. Krister Johnsson, Sverigechef på företaget Creditsafe kommenterar detta i ett pressmeddelande:

Det här är verkligen ett trendbrott. Visserligen hade vi en svag ökning i juni förra året men annars har konkursstatistiken haft stadigt sjunkande siffror i hela 17 månader. Det kan tyda på att denna månads konkursstatistik är början på en svängning i konjunkturen.

Det värst drabbade länet var Värmland, som såg en fördubbling av antalet konkurser jämfört med 2015. Viktigt att poängtera är dock att detta var en ökning från 9 till 18.De flesta antal av de 546 bolag som gick i konkurs under april var naturligtvis belägen i storstadsregionerna. Stockholm var sätet för 217 av dessa, Skåne hade 75 av dem och Västra Götaland stod för 88.I Norrbotten såg man även den största konkursen på länge, både till antalet anställda som påverkades och omsättningen av företagen. Isolamin Aktiebolag hade bara de 68 anställda och en omsättning på 78,9 miljoner. SAMTEK AB, det näst största bolaget som gick i konkurs i april, hade 57 anställda och omsatte 61,4 miljoner.Under april månad var det sammanlagt 1 266 anställda som berördes av konkurser. Vilket i sig inte var mycket till ökning; jämfört med samma period förra året var det bara 16 fler anställda (en ökning på 1 procent) som påverkades.