TNS SIFO

Tidigare känt bara som SIFO (Svenska institutet för opinionsundersökningar), bytte namn till TNS SIFO då moderbolaget WPP köpte upp TNS Gallup, sin största konkurrent på den nordiska marknaden.Företaget är säkert känt av de flesta och många har nog antingen varit med i en av deras undersökningar eller blivit tillfrågad om detta. De sköter undersökningar inom många områden, detta inkluderar bland annat marknader, media , samt kund- och medarbetarundersökningar.De ha funnits på marknaden sedan 1954 och har ansvarat för otaliga undersökningar under alla dessa år.