Vad innebär ansvarsfrihet?

Det finns många olika termer och juridiska begrepp som man inte stöter på förrän man kliver in i företagsvärlden eller olika organisationer. Ett juridisk begrepp som du kanske inte vet så mycket om ”ansvarsfrihet” och vad det innebär.Den korta beskrivningen av termen är att ansvarsfrihet ges till en styrelse vid en bolagsstämma eller årsmöte i ett aktiebolag. Det betyder att styrelse anses ha gjort ett bra arbete och det finns inga problem eller misstag som de behöver hållas ansvarig för. När man röstar om ansvarsfrihet blickar man tillbaka till det gångna året. Om styrelse skulle missköta sig under nästkommande år kan de bli nekad ansvarsfrihet och kan hamna under utredning eller åtal.Ansvarsfrihet är ett sätt för medlemmar, anställda och/eller kunder att vara säker på att styrelsen sköter sig och genomför sina uppgifter. Om en styrelse har misskött ekonomin, misstänks för jäv, förskingrat resurser eller liknande, behöver de stå till svars och då kan man rösta för att neka ansvarsfriheten. Precis som i en bostadsrättsförening betyder inte nekande automatiskt att styrelsen hamnar under utredning eller ska betala skadestånd. Det finns flera vanliga missuppfattningar kring ansvarsfrihet, helst i en bostadsrättsförening där de insatta inte är verksamma i ett aktiebolag. Exempelvis att nekad ansvarsfrihet innebär automatisk avgång av styrelsen.Det finns dock några regler extra. Om man röstar för ansvarsfrihet och mindre än en tiondel av samtliga aktier röstar mot ansvarsfrihet, kan man inte väcka åtal eller stämma styrelsen eller personen i fråga. Majoriteten har beslutat att inte kräva skadestånd eller stämma och resten förlorar då rätten att kunna göra det. Så klart finns det undantag till denna regel, men detta är grundantagandet under röstningen.