Vara beredd på tillväxt

Tillväxt är något många företag fokuserar på idag. Och medan det inte är fel i sig, är det också viktigt att tänka på hur man förbereder för denna tillväxt. Som företaget blir större kan behoven förändras. Då gäller det att kunna tillgodose dessa behov.

Mer personal

I många fall kommer tillväxt betyda att personalbehovet ökar. Är man inte ute i god tid med jobbannonser kan arbetsbördan på den existerande personalen bli för tung och man riskerar att anställda går in i väggen, slutar eller helt enkelt inte hinner med det som måste göras.

Bättre struktur

Strukturen är något som små företag ofta behöver titta mer på när de börjar växa. Detta är sammankopplat med personalbehovet då arbetsuppgifter och ansvar blir mer fokuserade och en person kan inte längre hantera flera olika delar av verksamheten längre. Kommunikationen mellan företagets olika avdelningar är också något man vill titta närmare på.

Fokus på lönsamhet

Lönsamhet är det man måste säkerställa innan tillväxt. Ett företag som kämpar med lönsamheten kommer inte må bra av tillväxt. Men när man väl växer kan man behöva börja om med att titta på lönsamheten bara för att se till att man fortfarande håller måttet.