Få hjälp med någon form av sanering på företaget

Som chef eller huvudman på ett företag har du ansvar över arbetsmiljön. Det gäller såväl den psykosociala som den fysisk arbetsmiljön. Om det uppstår problem med arbetsmiljön måste du direkt ta tag i det.

Även om det känns som en katastrof kan fysiska arbetsmiljöproblem vara mer lättlösta än de psykosociala. Har ni exempelvis fått fuktskador i byggnaden kan ni kontakta Swoosh för att få hjälp med sanering.

Ta tag i problemet direkt

Så fort du eller någon medarbetare upptäcker ett problem där ni behöver hjälp med sanering är det viktigt att du tar tag i problemet direkt. Exempelvis kan en fuktskada snabbt leda till hälsoproblem som påverkar dina anställda mycket negativt. Skulle det dessutom leda till att mögel uppstår kan ni som vistas i lokalen få långvariga hälsoproblem.

Många saneringsåtgärder går att utföra relativt snabbt och enkelt om du tar tag i det omgående. Om ni till exempel skulle få en översvämning kan ni snabbt begränsa skadorna om ni tar hjälp för att lösa det akuta problemet. Genom att få bort översvämningen och starta upptorkningsprocessen omedelbart kan ni slippa en större sanering som innebär att lokalerna behöver evakueras under en längre period.