För er inom virkesindustri

Du som driver eget företag är väl medveten om att det krävs mycket jobb för att bygga upp ett kundunderlag som är nöjda med de produkter eller tjänster som ni tillhandahåller. Detta innebär en stabil tillväxtkurva och goda försäljningsmarginaler.

Att garantera kvalitet

För dig som är verksam inom virkesindustrin är det extra viktigt att kontrollera kvaliteten på era produkter. Trä är ett levande material med många förmågor att förändras. Det kan vara allt från fukt och väta till torka och erosion som påverkar materialet i sig. Säkerställ därför alltid en ingående rutin för kontroll av material.

Det är exempelvis mycket viktigt med fuktmätning av virke. Se till att ha passande verktyg för att genomföra detta och säkerställa bra kvalitet på det virke som kommer att användas.

Att undvika en miss

Som företag med en produktionsverksamhet är det viktigt att säkerställa en kontinuerlig standard och kvalitet på er produktion. Ju mer noggrann produktionen och framställningen är desto mindre utrymme lämnas åt missnöjda kunder och reklamationer. På så vis garanterar du en stabil företagsamhet som du därmed kan vara stolt över att representera.

Satsa alltid på kvalitativa val som kommer att hålla i längden och göra konsumenten glad och nöjd.